Accepta si continua

  • Romana
0

0,00 Lei

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Regulament concurs

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI

“LOVE ROMÂNIA”

 

 

 

ART. 1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1.Organizatorul campaniei este Societatea ART&CRAFT DESIGN S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in oras Otopeni, Str. Ardealului, nr.9A, etaj 1,  judet Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/1314/2012 avand cod unic de inregistrare RO 18238693, reprezentata legal de catre dna. Olteanu Mioara-Nicoleta, in calitate de administrator.

 

 

ART 2 DURATA SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

2.1. Campania promotionala  se va desfasura in perioada 20 februarie 2017 – 15  mai  2017, in cadrul  magazinului societatii din incinta Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti”  a  magazinului  societatii  din incinta  Aeroportului International Sibiu,  cat si a celorlalte magazine din Aeroporturile mai sus mentionate, unde se comercializeaza produse furnizate de catre  societatea  Art&Craft Design  S.R.L.

2.2. Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul.

2.3. Pentru aducerea la cunostinta publicului a Campaniei, Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit si va fi afisat  in cadrul magazinelor  in care se desfasoara Campania, cât  și pe site-ul companiei  www.artandcraft.ro.

2.4. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului oficial al acesteia.

 

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adreseaza oricarei persoane fizice care a implinit 18 ani anterior datei inceperii acesteia, respectiv 20.02.2017.

 

ART. 4. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

4.1. La aceasta campanie promotionala pot participa numai persoanele fizice care au implinit 18 ani inainte de 20.02.2017, care calatoresc cu plecare de pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni, respectiv Aeroportul International Sibiu  si care pot dovedi in baza bonului fiscal achizitionarea a cel putin unui produs comercializat de catre societate in cadrul magazinelor pe care aceasta le opereaza pe Aeroporturile mai sus mentionate, cat si in cadrul celorlalte magazine situate in Aeroporturile mai sus mentionate si care comercializeaza produse al caror furnizor este societatea Art&Craft Design S.R.L.

 

4.2. In baza bonului fiscal care atesta achizitionarea  a cel putin unui produs comercializat de catre societate  in cadrul magazinelor din cadrul Aeroportului International Henri Coanda  Bucuresti Otopeni, respectiv Aeroportul International Sibiu, cat si din cadrul celorlalte magazine  din Aroporturile mai sus mentionate, care comercealizeaza produse al caror furnizor este  societatea Art&Craft Design S.R.L., participantii vor primi un talon pentru a se inscrie la o tombola  pentru castigarea Premiilor ce constau in  2 biciclete Pegas. Participantii sunt obligati sa completeze talonul primit la achitarea produselor, cu urmatoarele date: nume, prenume, numarul de telefon, adresa de mail, numarul si data bonului fiscal.  Dupa completarea talonului, acesta va fi introdus in urna sigilate, depuse in fiecare magazin participant.

 Pentru validarea talonului este obligatorie completarea tuturor campurilor.

 

 ART. 5 . MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

 

5.1. Tragerea la sorti a castigatorilor Premiilor  va avea loc pe data de 18.05.2017, ora 12.00, in cadrul magazinului societatii situat in incinta Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti Otopeni  si se va efectua de catre o comisie de validare formata din 3 membri, respectiv: dna. Ilinca Ionita-Păun – Marketing Manager Art&Craft Design, dl. Răzvan Nicola –avocat, dl. Marius Luca – notar public. Intreaga procedura de desemnare, validare a castigatorilor si acordarea premiului va fi consemnata de catre comisia de validare intr-un proces-verbal. Se va extrage  in plus si o rezerva pentru premiul oferit. Se va apela la rezerva in conditiile in care castigatorul extras nu indeplineste conditiile de validare.

 

5.3. Castigatorul va fi anuntat atat  telefonic, cat si prin intermediul emailului,  in masura in care a furnizat un numar de telefon/adresa de e-mail valide si i se vor comunica toate detaliile procedurii de intrare in posesie a premiilor castigate.

 

5.4. Premiul este acordat de ART&CRAFT DESIGN S.R.L. in baza actului de identitate al castigatorului si a talonului cu care s-a facut inscrierea in concurs. Premiul trebuie revendicat in maxim 10 de  zile de la anuntarea rezultatului. In caz contrar, castigatorul va deveni urmatorul participant tras la sorti cu statutul de rezerva.

 

5.5. Castigatorul nu va putea sa ofere premiul altei persoane sau sa solicite schimbarea premiului in nici un fel.

 

5.6. Castigatorul nu poate cere si obtine contravaloarea in bani a premiului castigat.

 

5.7. Valoarea totala a premiilor acordate este de  2874 de lei, inclusiv TVA.

 

ART. 6. RASPUNDEREA

 

6.1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului.

6.2. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare inmanarii acestuia, nu vor fi in  responsabilitatea Organizatorului.

 

ART. 7. TAXE SI IMPOZITE

 

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de castigator  in conformitate cu Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala in legatura cu Premiul castigat fiind  in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

ART. 8. LITIGII

 

8.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

ART. 9. FORTA MAJORA

 

9.1. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament.

9.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

            Tehnoredactat la sediul Biroului Notarilor Publici Asociati Luca si Dumitrescu din Bucuresti si autentificat in 1(un) exemplar  in original si 4(patru) duplicate care au aceiasi forta probanta ca originalul.

 

 

 

 

ORGANIZATOR:

      ART&CRAFT DESIGN SRL

Prin S.S. OLTEANU MIOARA NICOLETA