Accepta si continua

  • Romana
0

0,00 Lei

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Notă de Informare

cu privire la prelucrarea datelor personale ale candidaților

în vederea angajării în cadrul

ART & CRAFT DESIGN SRL


1. Cum colectăm și utilizăm (prelucrăm) datele dumneavoastră personale 2
2. Cui dezvăluim datele personale 3
3. Reținerea datelor cu caracter personal 4
4. Drepturile dumneavoastră 5
5. Transferul datelor personale înafara Uniunii Europene 6
6. Securitatea 6
7. Modificări privitoare la nota de informare 6
8. Întrebări suplimentare sau formularea unor reclamații 7

ART & CRAFT DESIGN SRL (denumit în continuare “Art & Craft”, “noi” sau un apelativ similar) este o societate cu răspundere limitată înregistrată în România. Noi colectăm și prelucrăm mai multe categorii de date personale de la candidații noștri și de la posibilii stagiari (în continuare „dumneavoastră“) ceea ce, în conformitate cu legislația Uniunii Europene în domeniul protecției datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal.
Știm că aspectele ce țin de viața dumneavoastră personală sunt deosebit de importante, iar noi tratăm aceste aspecte cu seriozitate. Această Notă de informare descrie politicile și practicile noastre referitoare la colectarea și folosirea de către noi a datelor dvs. personale atunci când vă înscrieți pentru ocuparea unui post în cadrul Art & Craft, și descrie și drepturile pe care le aveți. Mai exact, veți găsi mai jos:
• Ce date colectăm despre dumneavoastră;
• Cum folosim și în general cum prelucrăm aceste date;
• Temeiul pe care ne întemeiem în această prelucrare;
• Cui comunicăm aceste date; și
• Modalitatea de stocare a datelor.

Vă rugăm să citiți cu atenție această notă de informare pentru a înțelege modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.

1. Cum colectăm și utilizăm (prelucrăm) datele dumneavoastră personale
1.1 În cadrul Art & Craft colectăm și utilizăm oricare dintre următoarele date despre dumneavoastră, iar în cadrul documentului de față ne vom referi la acestea drept „date personale“.


(a) Informații din CV/biografie: informațiile incluse în candidatură și în CV / biografie sau informații care ne sunt furnizate în alt mod de către dvs. în acest context, cum ar fi: numele complet, adresa, adresa de email, nr. de telefon, angajatorii anteriori, calificări profesionale, recomandări, analiza evoluției profesionale și a competențelor, instruire, schimbări de departament, detalii privind performanța și adaptarea la cerințe.


Vom utiliza aceste date pentru a lua măsuri (la solicitarea dvs.) înainte de a semna contractul de muncă, cum ar fi să vă contactăm pentru interviuri.


(b) rezultatele verificărilor privitoare la identificare și eligibilitate, cum ar fi verificări în baze de date privind deținerile societare, verificarea posibilei situații de faliment personal, verificarea surselor din presă și rețele de socializare, precum și verificarea informațiilor publice privind litigiile.

Utilizăm datele de mai sus în interesul nostru legitim de a evalua adecvarea candidatului, precum și confirmarea informațiilor din CV-uri, biografii și scrisori de intenție, precum și pentru obținerea unor scrisori de recomandare și pentru realizarea unor verificări privind performanțele anterioare. Avem de asemenea un interes în asigurarea onoarei și bunei reputații a viitorilor noștri angajați, prin urmare considerăm important să verificăm imaginea pe care o are un candidat în presă și în rețelele de socializare, care este tonul și direcția postărilor publice pe rețelele de socializare (de exemplu, nu tolerăm discursurile de incitare la ură, discriminarea și rasismul), precum și dacă respectivul candidat este implicat în vreun litigiu care ne poate afecta reputația, dacă respectivul candidat este implicat în vreo afacere concurentă, etc. Nu prelucrăm date sensibile (cum ar fi cele referitoare la starea de sănătate) în cadrul acestor verificări, însă putem găsi fără intenție informații privitoare la condamnări penale, în cazul în care aceste informații sunt publice (cum sunt cele listate pe portalul instanțelor de judecată).

(c) Efectuăm teste și colectăm informații de profilare a personalității, prin angajați dedicați și prin consultanți specializați supuși obligației de confidențialitate. Nu utilizăm aceste date pentru a lua decizii în mod automat în ceea ce vă privește; orice decizie în ceea ce privește angajarea dvs. la Art & Craft este luată de către angajații noștri.


(d) Imaginile aferente sistemului de supraveghere video din sedii.


Utilizăm aceste date pentru efectuarea unor verificări de securitate, în interesul nostru legitim de a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a persoanelor care se găsesc în spațiile noastre.


În cazul în care sunteți selecționat(ă) pentru a primi o ofertă, vi se va pune la dispoziție o notă de informare separată privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților noștri. Această notă de informare va acoperi verificările preliminare pe care le efectuăm și documentele solicitate care ne sunt necesare la încheierea contractului (vizită medicală, act de identitate, în unele cazuri cazierul judiciar, etc.)


1.2 Sursa datelor personale. Unele dintre datele personale prelucrate sunt furnizate direct de dumneavoastră, iar alte informații sunt obținute indirect de la terți, cum ar fi agenții de recrutare și surse publice (de ex. LinkedIn, Registrul Comerțului, portalul instanțelor).

2. Cui dezvăluim datele personale


2.1 Distribuirea datelor în cadrul grupul Art & Craft


Datele dumneavoastră personale pot fi distribuite către orice altă societate care este membră a grupului nostru, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul nostru legitim pentru scopuri administrative interne (de ex. stocarea de date, CRM) sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne.


Accesul la datele dvs. personale este limitat numai pentru acei angajați cărora le sunt necesare acele informații pentru scopuri profesionale, putând include posibilii dvs. superiori și alte persoane numite de aceștia pentru îndeplinirea unor sarcini, precum și angajații de la departamentele de resurse umane, IT, securitate și financiar.


2.2 Dezvăluirea datelor către terți


Vom dezvălui partea necesară din datele dvs. personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți:


(a) alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în cazul în care activitatea lor necesită aceste informații; 


(b) și societăți care ne furnizează produse și servicii, cum ar fi:


(i) servicii de resurse umane, cum ar fi verificările pre-angajare și activitățile de monitorizare a angajaților;


(ii) agenții de recrutare;


(iii) furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență aferenți, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicații, realizare copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică și alți furnizori de servicii externalizate.


De asemenea, vom mai dezvălui datele dvs. personale unor terți în următoarele situații:


(c) În cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;


(d) Persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dvs.;


(e) în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială:


(i) în cazul unui transfer de întreprindere (vindem o parte a afacerii sau anumite bunuri) care au legătură cu postul pentru care candidați, putem dezvălui datele dvs. posibilului cumpărător al respectivelor activități comerciale sau bunuri, pentru a ne asigura că respectiva activitate continuă;


(ii) în cazul în care Art & Craft (sau o parte substanțială din bunurile sale) este achiziționată de un terț, situație în care datele personale deținute de Art & Craft vor constitui unui dintre activele transferate;


(f) în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale sau executive, și după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activități ilegale;


(g) pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală;


(h) sau pentru a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța Art & Craft, a angajaților săi, a clienților săi, a furnizorilor sau a altor persoane.


Unii din acești destinatari (inclusiv afiliații noștri) pot utiliza datele dvs. în țări aflate în afara Zonei Economice Europene. Vă rugăm să consultați secțiunea 5 de mai jos pentru mai multe detalii privitoare la acest subiect.


2.3 Restricții legate de utilizarea datelor personale de către destinatari


Terții cărora le punem la dispoziție datele dvs. personale în temeiul paragrafelor a), b) și e) de mai sus sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi datele dvs. personale pentru scopurile specifice pe care le-am identificat noi. Întotdeauna ne vom asigura că orice terți cărora le divulgăm voluntar informațiile dvs. personale sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta notă de informare și legislația aplicabilă (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este decizia noastră, cum sunt situațiile menționate la par. c), d), f), g) și h) de mai sus.).


Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga sau transfera vreodată niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terț fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.


3. Reținerea datelor cu caracter personal
Datele dvs. personale sunt păstrate doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care informațiile respective sunt prelucrate. La data acestui document, datele personale sunt păstrate pentru următoarele perioade pe care le considerăm necesare în mod rezonabil:


(a) Datele cu caracter personal ale candidaților care nu devin angajați - timp de 1 an de la sfârșitul etapei de recrutare;


(b) Imaginile preluate de la camerele de supraveghere sunt păstrate timp de 30 de zile de la data înregistrării, cu excepția cazului în care este înregistrat un incident, situație în care secțiunile de filmare aferente acelor incidente sunt păstrate timp de 3 ani. Facem acest lucru în interesul nostru legitim de a ne permite să constatăm, să exercităm și să susținem în instanță pretențiile noastre sau ale unui terț;


Datele cu caracter personal ale candidaților care devin angajați sunt păstrate ca parte a datelor angajaților, și supuse politicii noastre referitoare la prelucrarea datelor angajaților.


În situația în care vă sunt necesare informații suplimentare cu privire la durata de timp pentru care se păstrează datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea 8 de mai jos).


4. Drepturile dumneavoastră


4.1 Aveți anumite drepturi în ceea ce privește datele dvs. personale.


(a) Puteți solicita accesul la datele cu caracter personale pe care le deținem în ceea ce vă privește. Puteți de asemenea solicita informații despre următoarele: scopul prelucrării; categoriile de date cu caracter personal prelucrate; cine în afară de ART & CRAFT ar mai fi putut primi datele de la noi; care a fost sursa informațiilor (dacă nu ni le-ați oferit dvs. direct); și cât de mult vor fi păstrate respectivele date.


(b) Aveți dreptul de a corecta (rectifica) datele dvs. care se află în posesia noastră în cazul în care sunt inexacte.


(c) Puteți solicita, de asemenea, ștergerea datelor sau încetarea activității de prelucrare a acestora, sub rezerva anumitor excepții.


(d) Puteți de asemenea să solicitați încetarea prelucrării datelor dacă acest lucru are loc în temeiul unui interes legitim, sub rezerva anumitor excepții.


(e) Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele pe care le prelucrăm despre dvs. în temeiul consimțământul dvs. sau în îndeplinirea unui contract, către dvs. sau, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, direct către un alt operator.


(f) În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de modul în care vă prelucrăm datele sau de răspunsul primit la o cerere în legătură cu datele dumneavoastră personale, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de protecție a datelor. Aceasta este fie autoritatea din statul dumneavoastră de domiciliu din cadrul Uniunii Europene (dacă acesta nu este România), fie Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, http://dataprotection.ro/.


4.2 În cazul în care doriți informații suplimentare cu privire la drepturile de mai sus sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea 8 de mai jos).


4.3 Vom avea în vedere toate aceste solicitări și vă vom oferi un răspuns într-un termen rezonabil (nu mai mult de o lună, termen pe care îl mai putem prelungi cu încă două luni în cazul în care solicitarea dvs. este complexă). Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că există excepții de la unele dintre drepturile menționate. În cazul în care solicitarea dvs. este refuzată, Art & Craft vă va oferi o explicație cu privire la motivul pentru care solicitarea dvs. a fost respinsă.


4.4 În cazul în care se aplică vreo excepție, o să vă semnalăm acest lucru în momentul în care răspundem solicitării dvs. Înainte de a răspunde oricărei solicitări formulate de dvs., vă putem solicita anumite informații necesare pentru confirmarea identității dvs.


4.5 În situația în care aveți întrebări în legătură cu modul în care prelucrăm datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea 8 de mai jos) .


5. Transferul datelor personale înafara Uniunii Europene


5.1 Informațiile personale pot fi prelucrate de entități care activează în afara Zonei Economice Europene (Uniunea Europeană, Islanda, Norvegia și Liechtenstein), pentru scopurile menționate la secțiunea 1.1. Puteți consulta detalii suplimentare cu privire la destinatarii datelor dvs. personale în secțiunea 2 mai sus.


5.2 În cazul în care furnizăm orice date personale privitoare la dvs. către entități din afara ZEE, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că destinatarul protejează informațiile dvs. personale în mod adecvat, în conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Aceste măsuri includ:


(a) în situația furnizorilor de servicii cu sediul în SUA, încheierea clauzelor standard aprobate de Comisia Europeană sau aderarea de către furnizor la Privacy Shield (mai multe detalii sunt disponibile la adresa https://www.privacyshield.gov/welcome); sau


(b) în situația furnizorilor de servicii cu sediul în alte țări aflate în afara Zonei Economice Europene, vom încheia clauze standard aprobate de Comisia Europeană.


5.3 Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la măsurile luate pentru a va proteja datele personale în cazurile menționate mai sus, ne puteți contacta la orice moment (vedeți secțiunea 8 de mai jos).


6. Securitatea
6.1 Art & Craft este determinată să protejeze datele personale împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat și distrugere, și își ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidențialitatea datelor personale, inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate de natură organizațională și tehnică. Printre măsurile de natură organizațională, avem în vedere controlul accesului fizic în sediul nostru, instruirea personalului, și păstrarea documentelor pe hârtie în spații încuiate. Măsurile de natură tehnică includ utilizarea criptării, parolarea accesului la sistemele noastre și utilizarea softurilor antivirus.


6.2 În procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, informațiile dvs. personale pot fi transferate prin internet. Deși depunem eforturi susținute pentru a proteja datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, schimbul de informații dintre noi și dvs. prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor dvs. personale pe care ni le transmiteți prin internet și prin urmare transmiterea efectuată în acest fel se face pe riscul dvs. Odată ce am primit informațiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte și metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informații.


7. Modificări privitoare la nota de informare


Această notă de informare poate fi modificată ori de câte ori considerăm necesar. Orice modificări efectuate la această nota de informare vor fi afișate pe aceeași pagină de internet, însă nu vă vor fi aduse la cunoștință prin email.


8. Întrebări suplimentare sau formularea unor reclamații


8.1 În cazul în care aveți întrebări suplimentare sau dacă doriți să depuneți o reclamație cu privire la modul în care colectăm, utilizăm sau stocăm informațiile dvs. personale sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră, vă rugăm să contactați:


Telefon: 0730711730
Email: madalina.manea@artandcraft.ro


8.2 Vom încerca să soluționăm orice astfel de reclamație sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastra.


8.3 Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de răspunsul primit, puteți depune o reclamație și la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi informații suplimentare privitoare la procedura de mai sus pe pagina:
http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.